Modlitwa do św. Józefa w łaskami słynącej figurze we Wrocławiu – Nowym Dworze

Strona główna Wpisy Modlitwa do św. Józefa w łaskami słynącej figurze we Wrocławiu – Nowym Dworze

Exemple

Modlitwa do św. Józefa w łaskami słynącej figurze we Wrocławiu – Nowym Dworze

Modlitwa do św. Józefa w łaskami słynącej figurze
we Wrocławiu – Nowym Dworze

Wybrany do niezmierzonych planów Bożych Święty Józefie, pełen podziwu uwielbiam Cię dla Twojego zupełnego zjednoczenia z Panem Bogiem.
Spośród wszystkich ludzi Tyś był najbardziej bliski Jezusowi – i tuląc Go do piersi wsłuchany byłeś we wszystkie uderzenia Serca Bożego. Dla Ciebie nie ma żadnych tajemnic w rzeczach, które odnoszą się do Boga. Będąc prawdziwym człowiekiem rozumiesz najlepiej ludzkie słabości i biedy, i to  ośmiela mnie do serdecznej prośby. Przedkładam ją pełen ufności, bo wiem, że Jezus nie potrafił nigdy odmówić Twojej prośbie.

Więc uproś mi łaskę, bym rozumiał drogi Boże na ziemi i względem mnie.
Bym pracował nad sobą nie dla swego upodobania, lecz mając na względzie rozwijanie darów odebranych od Boga, spokojnie i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami, w czystej intencji, zdając sobie sprawę
z tego, że za zmarnowanie talentów i czas stracony muszę zdać sprawę
przed Panem.

Dziś obieram Ciebie za szczególnego Patrona i Obrońcę dla mnie i moich najbliższych. Postanawiam sobie mocno czci Cię zawsze i usilnie starać się
o Twoją cześć i chwałę.

Bądź przymnie przez całe moje życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem i zaniedbaniem. Broń mnie przeciwko wszystkim zakusom szatańskim, głównie zaś przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, którą tak bardzo ukochałeś. Broń mnie w życiu i śmierci i zaprowadź do wiecznej Ojczyzny. AMEN.