Archiwum artykułów

Strona główna październik 2020

Exemple

Różaniec do granic Nieba 2020

Zapraszamy do włączenia się w dzieło modlitewne: Różaniec do granic Nieba. To wydarzenie polega na trwającej od 1 do 8 listopada codziennej, indywidualnej lub rodzinnej modlitwie różańcowej w domach, w kościele, w kaplicy adoracji, na cmentarzu lub innym godnym do modlitwy miejscu. W czasie różańca będziemy polecać intencję błagalną za Ojczyznę oraz przebłagalną za zabójstwa dzieci nienarodzonych oraz w intencji Rodzin zranionych grzechem aborcji. Szczegóły tego dzieła można doczytać na plakatach umieszczonych przy kaplicy adoracji. Plakat i modlitwa również do pobrania TUTAJ.

I. UDZIAŁ W WYDARZENIU:

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę
Uroczystości Wszystkich Świętych. Do wydarzenia można
dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie
uczestniczyć przez całą oktawę.
W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy na cmentarzu,
w parafi lub innych dostępnych miejscach, w domu,
pod przydrożnym krzyżem.
Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu
powiązanego z rytmem duchowym dnia.
12:00 – Anioł Pański
15:00 – Godzina Miłosierdzia
21:00 – Apel Jasnogórski (online z Sanktuarium
Matki Bozej w Czestochowie)

Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury
przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie
godnego miejsca, na przykład – stolik, zapalona świeczka, Pismo Święte
otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, fgurka.W czasie modlitwy
przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem.
Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”,
Bóg Ojciec jest całkowicie wolny w swoich decyzjach,
On decyduje jakie łaski nam ofiaruje, my Jego dzieci ufamy
i wszystko przyjmujemy.
Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich,
kapłanów, biskupów i papieża.

II. PRZEBIEG MODLITWY:
(starajmy się zachować kolejność)

  1. modlitwa do Boga Ojca:
    Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco
    wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości.
    Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję
    Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek
    jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie,
    mojej ojczyzny i całego świata.Niestety my, grzesznicy, często
    nie potrafmy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy
    ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam
    Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając
    dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich
    Rodakówdziecko poczęte, które jest przejawem obftości
    Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego
    narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który
    w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości
    objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę
    przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla
    moich przodków i potomków. Jednocześnie pragnę przyjąć
    do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję
    te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to
    jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej
    rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam
    i udziel daru jedności.
    Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
    (imprimatur N. 5375/2020)
  2. modlitwa osobista/rodzinna:
    MODLITWA OSOBISTA I RODZINNA NA CMENTARZU:
    Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszychrodzinach,
    te o których wiemy i te, które są nam nieznane,przepraszamy
    was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.Prosimy,
    jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie
    się za nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin.
    Prosimy omodlitwę za Polskę i cały świat,
    by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy.
    Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
    (imprimatur N. 5375/2020)
  3. Psalm 51:
    Zmiłuj się nade mną, Boże, w łask awości swojej, *
    w ogromie swej litości zgładź niepr awość moją.
    Obmyj mnie zupełnie z mojej win y *
    i oczyść mnie z grzechu mojego.
    Uznaję bowiem niepr awość moją, *
    a grzech mój jest zawsze przede mną.
    Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
    i uczyniłem, co złe jest przed T obą,
    Abyś okazał się spr awiedliwy w swym wyr oku *
    i prawy w swoim sądzie.
    Oto urodziłem się obciążon y winą *
    i jako grzesznika poczęła mnie matk a.
    A Ty masz upodobanie w ukrytej pr awdzie, *
    naucz mnie tajemnic mądr ości.
    Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty , *
    obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
    Spraw, abym usłyszał r adość i wesele, *
    niech się r adują kości, które skruszyłeś.
    Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
    i zmaż wszystkie moje przewinienia.
    Stwórz, Boże, we mnie ser ce czyste *
    i odnów we mnie moc ducha.
    Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
    i nie odbier aj mi świętego ducha swego.
    Przywróć mi r adość Twojego zbawienia *
    i wzmocnij mnie duchem ofiarn ym.
    Będę nieprawych nauczał dr óg Twoich *
    i wrócą do Ciebie grzesznicy.
    Uwolnij mnie, Boże, od k ary za kr ew przelaną, †
    Boże, mój Zbawco, *
    niech sławi mój język spr awiedliwość Twoją.
    Panie, otwórz wargi moje, *
    a usta moje będą głosić T woją chwałę.
    Ofiarą bowiem Ty się nie r adujesz, *
    a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
    Boże, moją ofiar ą jest duch skruszon y, *
    pokornym i skruszon ym sercem Ty, Boże, nie gar dzisz.
    Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
    odbuduj mury Jeruzalem.
    Wtedy przyjmiesz pr awe ofiary: dary i całopalenia, *
    wtedy składać będą cielce na T woim ołtarzu.
    Chwała Ojcu i Synowi, *
    i Duchowi Świętemu.
    Jak była na początku, ter az i zawsze, *
    i na wieki wiek ów. Amen.
  4. Różaniec Święty – co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.

III. PODSUMOWANIE:

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany. Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co możliwie najlepsze swoim dzieciom.
Odwagi!
W górę serca!

Czytaj →
Exemple
  1. Przeżywamy ostatnią niedzielę października, w czasie której modlimy się za misje Kościoła. Mieliśmy zaproszonych gości – Ojców Oblatów z Popowic. Ze względu na zaistniałą sytuację, odwołali swój przyjazd, a kalendarze misyjne będą rozprowadzane przy innej okazji. Natomiast taca dzisiejsza będzie przeznaczona na misje.
  2. W przyszłą niedzielę, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. w porządku nie-dzielnym. Przypominamy, że zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej możemy uzyskać odpust zupełny przez cały miesiąc listopad pod następującymi warunkami:
    • ofiarowanie odpustu zupełnego za zmarłych.
    • uczestnictwo we Mszy Św. i przyjęcie Komunii Św.
    • nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych
    • modlitwa w intencjach Ojca Św.
    • brak przywiązania do wszelkiego grzechu, także powszedniego.
    • (Osoby chore, które zostają w domach mogą wzbudzić intencje odpustu i pomodlić się przed wizerunkiem Pana Jezusa czy też Matki Najświętszej).
  3. Za tydzień przypadnie I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Natomiast zmiana tajemnic różańcowych, ze względu na Uroczystość Wszystkich Świętych jest przeniesiona na niedzielę, 8 listopada, po Mszy Św. o 11:30.
  4. Zbliża się miesiąc listopad, poświęcony modlitwie za zmarłych. Zachęcamy do zaopatrywania się w kartki wypominkowe, które prosimy wypełniać starannym pismem z podaniem ulicy i dokładnego numeru bramy. Kartki prosimy składać albo w kopertach na tacę albo w zakrystii.
  5. Ze względu na pandemię, Caritas naszej parafii już teraz rozprowadza świece na stół wigilijny w cenie: małe 6 zł, duże 15 zł.
  6. Przypominamy i prosimy o przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła i zakrywaniu ust i nosa oraz utrzymania właściwego dystansu między sobą.
  7. Dziś w przedsionku kościoła przedstawiciele rodzin katolickich zbierają podpisy pod akcją: „Stop LGBT” oraz „TAK dla Rodziny, NIE dla gender”. Zachęcamy do włączenia się w akcję.
  8. Kalendarz liturgiczny:
    • środa – święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza;

Czytaj →
Exemple
  1. Przeżywamy 29. Niedzielę zwykłą i Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna Tydzień Misyjny w Kościele pod hasłem: „Oto ja, poślij mnie!”. Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Misyjny pisze: „Słowa: „Oto ja, poślij mnie!” to nieustannie nowa odpowiedź na pytanie Pana: „Kogo mam posłać? To powołanie pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia, które rzuca wyzwanie zarówno Kościołowi, jak i ludzkości w obecnym kryzysie światowym”.
  2. W związku z Tygodniem Misyjnym, w przyszłą niedzielę w naszej Parafii, będziemy gościć Ojców Oblatów z Popowic, którzy wygłoszą homilię misyjną a po Mszy Św. będą rozprowadzać kalendarze misyjne na 2021 rok za dobrowolną ofiarą.
  3. W poniedziałek nowenna ku czci św. Józefa z racji 19. dnia miesiąca. Zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18:00. Do skrzynki przy figurze św. Józefa można złożyć intencję do Mszy Św. zbiorowej.
  4. Zbliża się miesiąc listopad, poświęcony modlitwie za zmarłych. Zachęcamy do zaopatrywania się w kartki wypominkowe, które prosimy wypełniać starannym pismem z podaniem ulicy i dokładnego numeru bramy. Kartki prosimy składać albo w kopertach na tacę albo w zakrystii.
  5. Ze względu na pandemię, Caritas naszej parafii już od dzisiejszej niedzieli rozprowadza świece na stół wigilijny w cenie: małe 6 zł, duże 15 zł.
  6. Przypominamy i prosimy o przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła i zakrywaniu ust i nosa oraz utrzymania właściwego dystansu między sobą.
  7. Dzisiaj Komitet Budowy Kościoła przeprowadza zbiórkę ofiar na kontynuację prac budowlanych w naszym kościele. Za okazaną pomoc składamy serdecznie podziękowanie: Bóg zapłać!
  8. Kalendarz liturgiczny:
    • wtorek – wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana;
    • czwartek – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża;

Czytaj →
Exemple
  1. Przeżywamy 28. Niedzielę zwykłą i 20. Dzień Papieski pod hasłem: „Totus Tuus” („Cały Twój”). Dziękujemy Bogu za dar św. Jana Pawła II i za Jego pełne miłości, synowskie oddanie i zawierzenie życia i posługi Najświętszej Maryi Pannie. Dziś po każdej Mszy Św. przy wyjściu z kościoła zbiórka ofiar na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży w ramach akcji budowy „żywego pomnika św. Jana Pawła II”. W imieniu stypendystów dziękujemy za okazaną im pomoc.
  2. Rada Osiedla Nowy Dwór i nasza Parafia zapraszają dzisiaj do kościoła na godzinę 19:00 na koncert z okazji 20. Dnia Papieskiego. Wstęp wolny.
  3. Nabożeństwa różańcowe w niedziele i dni powszednie o godz. 17:15.
  4. We wtorek po Mszy Św. wieczornej nabożeństwo fatimskie z okazji 13-go dnia miesiąca.
  5. Informujemy, że z racji nowych obostrzeń związanych z koronawirusem, piesza pielgrzymka do Trzebnicy została odwołana.
  6. Przypominamy i prosimy o przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła i zakrywaniu ust i nosa.
  7. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy Kościoła przeprowadzi zbiórkę ofiar na kontynuację prac budowlanych w naszym kościele. Za okazaną pomoc składamy serdecznie podziękowanie: Bóg zapłać!
  8. Kalendarz liturgiczny:
    • wtorek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana;
    • czwartek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła;
    • piątek – uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, Głównej Patronki Śląska i Archidiecezji Wrocławskiej;
    • sobota – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.

Czytaj →
Exemple
  1. Przeżywamy 27. Niedzielę zwykłą. Dziś, z racji I niedzieli miesiąca, po każdej Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu a po Mszy Św. o godz. 11:30 zmiana tajemnic różańcowych.
  2. Dzisiaj o godz. 13.00 Msza Św. i spotkanie dla dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii świętej i dla ich Rodziców. Zostaną poświęcone nowe różańce dla dzieci. 
  3. Nabożeństwa różańcowe w niedziele i dni powszednie o godz. 17:15.
  4. W następną niedzielę, 11 października, będzie obchodzony w Polsce 20. Dzień Papieski pod hasłem: „Totus Tuus!”. Z tej okazji po każdej Mszy Św. będzie można złożyć ofiarę do puszek na stypendia dla zdolnej a ubogiej młodzieży w ramach pomocy udzielanej im przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
  5. Rada Osiedla Nowy Dwór i nasza Parafia zapraszają za tydzień w niedzielę do naszego kościoła na godzinę 19:00 na koncert z okazji 20. Dnia Papieskiego. Wstęp wolny.
  6. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Wrocławia do Trzebnicy, która jest zaplanowana na sobotę, 17 października. Zapisy na autokar powrotny z Trzebnicy w zakrystii. W tym roku,
    z racji pandemii, każdy pielgrzym jest zobowiązany do zapisania się przez formularz na stronie internetowej: www.pielgrzymka.pl.
  7. Dzisiaj Komitet Budowy Kościoła przeprowadzi zbiórkę ofiar na kontynuację prac budowlanych w naszym kościele. Za okazaną pomoc składamy serdecznie podziękowanie: Bóg zapłać!
  8. Kalendarz liturgiczny:
    • poniedziałek – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy;
    • środa – wspomnienie NMP Różańcowej;
Czytaj →