Różaniec do granic Nieba 2020

Strona główna Wpisy Różaniec do granic Nieba 2020

Exemple

Różaniec do granic Nieba 2020

Zapraszamy do włączenia się w dzieło modlitewne: Różaniec do granic Nieba. To wydarzenie polega na trwającej od 1 do 8 listopada codziennej, indywidualnej lub rodzinnej modlitwie różańcowej w domach, w kościele, w kaplicy adoracji, na cmentarzu lub innym godnym do modlitwy miejscu. W czasie różańca będziemy polecać intencję błagalną za Ojczyznę oraz przebłagalną za zabójstwa dzieci nienarodzonych oraz w intencji Rodzin zranionych grzechem aborcji. Szczegóły tego dzieła można doczytać na plakatach umieszczonych przy kaplicy adoracji. Plakat i modlitwa również do pobrania TUTAJ.

I. UDZIAŁ W WYDARZENIU:

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę
Uroczystości Wszystkich Świętych. Do wydarzenia można
dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie
uczestniczyć przez całą oktawę.
W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy na cmentarzu,
w parafi lub innych dostępnych miejscach, w domu,
pod przydrożnym krzyżem.
Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu
powiązanego z rytmem duchowym dnia.
12:00 – Anioł Pański
15:00 – Godzina Miłosierdzia
21:00 – Apel Jasnogórski (online z Sanktuarium
Matki Bozej w Czestochowie)

Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury
przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie
godnego miejsca, na przykład – stolik, zapalona świeczka, Pismo Święte
otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, fgurka.W czasie modlitwy
przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem.
Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”,
Bóg Ojciec jest całkowicie wolny w swoich decyzjach,
On decyduje jakie łaski nam ofiaruje, my Jego dzieci ufamy
i wszystko przyjmujemy.
Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich,
kapłanów, biskupów i papieża.

II. PRZEBIEG MODLITWY:
(starajmy się zachować kolejność)

 1. modlitwa do Boga Ojca:
  Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco
  wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości.
  Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję
  Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek
  jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie,
  mojej ojczyzny i całego świata.Niestety my, grzesznicy, często
  nie potrafmy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy
  ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam
  Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając
  dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich
  Rodakówdziecko poczęte, które jest przejawem obftości
  Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego
  narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który
  w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości
  objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę
  przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla
  moich przodków i potomków. Jednocześnie pragnę przyjąć
  do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję
  te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to
  jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej
  rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam
  i udziel daru jedności.
  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  (imprimatur N. 5375/2020)
 2. modlitwa osobista/rodzinna:
  MODLITWA OSOBISTA I RODZINNA NA CMENTARZU:
  Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszychrodzinach,
  te o których wiemy i te, które są nam nieznane,przepraszamy
  was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.Prosimy,
  jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie
  się za nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin.
  Prosimy omodlitwę za Polskę i cały świat,
  by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy.
  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  (imprimatur N. 5375/2020)
 3. Psalm 51:
  Zmiłuj się nade mną, Boże, w łask awości swojej, *
  w ogromie swej litości zgładź niepr awość moją.
  Obmyj mnie zupełnie z mojej win y *
  i oczyść mnie z grzechu mojego.
  Uznaję bowiem niepr awość moją, *
  a grzech mój jest zawsze przede mną.
  Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
  i uczyniłem, co złe jest przed T obą,
  Abyś okazał się spr awiedliwy w swym wyr oku *
  i prawy w swoim sądzie.
  Oto urodziłem się obciążon y winą *
  i jako grzesznika poczęła mnie matk a.
  A Ty masz upodobanie w ukrytej pr awdzie, *
  naucz mnie tajemnic mądr ości.
  Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty , *
  obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
  Spraw, abym usłyszał r adość i wesele, *
  niech się r adują kości, które skruszyłeś.
  Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
  i zmaż wszystkie moje przewinienia.
  Stwórz, Boże, we mnie ser ce czyste *
  i odnów we mnie moc ducha.
  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
  i nie odbier aj mi świętego ducha swego.
  Przywróć mi r adość Twojego zbawienia *
  i wzmocnij mnie duchem ofiarn ym.
  Będę nieprawych nauczał dr óg Twoich *
  i wrócą do Ciebie grzesznicy.
  Uwolnij mnie, Boże, od k ary za kr ew przelaną, †
  Boże, mój Zbawco, *
  niech sławi mój język spr awiedliwość Twoją.
  Panie, otwórz wargi moje, *
  a usta moje będą głosić T woją chwałę.
  Ofiarą bowiem Ty się nie r adujesz, *
  a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
  Boże, moją ofiar ą jest duch skruszon y, *
  pokornym i skruszon ym sercem Ty, Boże, nie gar dzisz.
  Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
  odbuduj mury Jeruzalem.
  Wtedy przyjmiesz pr awe ofiary: dary i całopalenia, *
  wtedy składać będą cielce na T woim ołtarzu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, ter az i zawsze, *
  i na wieki wiek ów. Amen.
 4. Różaniec Święty – co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.

III. PODSUMOWANIE:

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany. Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co możliwie najlepsze swoim dzieciom.
Odwagi!
W górę serca!