Archiwum artykułów

Strona główna listopad 2020

Exemple
 1. Przeżywamy 1. Niedzielę Adwentu, która rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Pierwsza część tego świętego czasu kieruje nasze myśli ku powtórnemu przyjściu Pana Jezusa. Druga część (od 17 grudnia) przygotuje nas na świętowanie Narodzenia Pańskiego. Niech programem duchowym na ten czas będą pierwsze słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Uważajcie i czuwajcie”.
 2. Dziś w naszej parafii gościmy o. Wiesława, ze Zgromadzenia Ojców Oblatów z Popowic, który na każdej Mszy Św. głosi homilię a po Mszach Św. rozprowadza kalendarze misyjne.
 3. Zapraszamy z lampionami dzieci, młodzież i dorosłych na „Roraty” od poniedziałku do piątku o godz. 17:00. Hasło tegorocznych spotkań brzmi: „Cud nad cudami” i dotyka tajemnicy Eucharystii. W soboty natomiast roraty dla dorosłych na Mszy Św. o 7:00 rano.
 4. Z racji „Rorat” od poniedziałku do piątku nie będzie Mszy Św. o godz. 18:00. Msza Św. o godz. 18:00 tylko w soboty i niedziele.
 5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź Św. w piątek na Mszy Św. o godz. 7:00 rano i po południu od godz. 16:00. W I sobotę miesiąca o godz. 7:00 Msza Św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi a po Mszy adoracja i wspólny różaniec.
 6. W przyszłą niedzielę, 6 grudnia, o godz. 13.00 poświęcenie i wręczenie łańcuszków z medalikami dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej.
 7. W okresie Adwentu będą śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 6:30 rano.
 8. W oczekiwaniu na kolejną rocznicę Urodzin Pana Jezusa i w obronie wiary w naszych rodzinach można złożyć swoją abstynencję od alkoholu, wpisując się do Księgi Czynów Wyzwolenia, która znajduje się w Kaplicy MB Ostrobramskiej.
 9. Zachęcamy do duchowej inicjatywy, wspieranej przez Wydział Duszpasterski naszej Kurii, która polega na przeżyciu jednego dnia Adwentu w duchu modlitwy i postu w intencji o zatrzymanie epidemii, zdrowie dla chorych, narodowe nawrócenie i pokój w Ojczyźnie. Tego jednego dnia należy ofiarować modlić się i pościć o chlebie i wodzie. Zapraszamy do zapisywania się w zakrystii na poszczególne dni Adwentu.
 10. Z tyłu kościoła można nabyć świece na stół wigilijny, małe 6 zł, duże 15 zł a przy wejściu do kaplicy adoracji są rozprowadzane opłatki.
 11. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszek będzie przeznaczona na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Szczególnie będziemy pomagać Kościołowi na Ukrainie.
 12. Kalendarz liturgiczny:
  • poniedziałek – święto św. Andrzeja, Apostoła;
  • czwartek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana

Czytaj →
Exemple
 1. Przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnią niedzielę w roku liturgicznym. Za tydzień już I Niedziela Adwentu i początek nowego roku liturgicznego. Dziś swoje święto obchodzi Akcja Katolicka i Liturgiczna Służba Ołtarza. Wypraszajmy u Pana Boga potrzebne łaski dla tych wspólnot, aby prze swoją służbę budowały wspólne dobro całej naszej parafii.
 2. Nabożeństwa wypominkowe do wtorku włącznie o godz. 17:15 według następującego planu :
22.11 – niedziela Budziszyńska 119 – 125
23.11 – poniedziałek Budziszyńska 126 – 135
24.11 – wtorek Krośnieńska, Strzegomska, Jaworska, Kartki bez wpisanej ulicy i te, które dotarły do nas w późniejszym terminie niż był wyznaczony.
 1. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, będziemy gościć w naszej parafii Ojców Oblatów z Popowic, którzy na każdej Mszy Św. wygłoszą homilię a po Mszach Św. będą rozprowadzać kalendarze misyjne.
 2. Z tyłu kościoła można nabyć świece na stół wigilijny, małe 6 zł, duże 15 zł a przy wejściu do ka-plicy adoracji są rozprowadzane opłatki.
 3. Przypominamy, że jest już nowa książka intencji mszalnych na 2021 rok. Intencje można zapisać w zakrystii po Mszach Św. albo w czasie pracy kancelarii parafialnej.
 4. W minionym tygodniu odszedł do wieczności Śp. Jan Osych, nasz szafarz nadzwyczajny Komunii Św., lektor, były prezes Akcji Katolickiej, odznaczony medalem „Niezłomny” za działalność w czasach „Solidarności” oraz uhonorowany przez Ks. Abpa Józefa Kupnego medalem św. Jadwigi Śląskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą środę w naszym kościele według na-stępującego planu: o 9:15 modlitwa różańcowa, o 10:00 rozpocznie się Msza Św. pogrzebowa. Po Mszy Św. urna z prochami Śp. Jana zostanie złożona do grobu na cmentarzu przy kościele na Muchoborze Wielkim. Polecamy Pana Jana modlitwie wszystkich Parafian.
 5. Kalendarz liturgiczny:
  • wtorek – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dunc-Lac, kapłana i Towarzyszy.

Czytaj →
Exemple

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO

NA IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

XXXIII Niedziela Okresu Zwykłego
15 listopada 2020 r.

“Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32)

“Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Starożytna mądrość postawiła przed nami te słowa jako uświęcony kodeks do wprowadzania w życie. Brzmią one dziś z całą swoją znaczeniową mocą, pomagając nam skoncentrować wzrok na tym, co istotne i przekroczyć barierę obojętności. Ubóstwo ma różne twarze, które domagają się uwagi pod jednym, szczególnym względem: w każdej z nich możemy spotkać Pana Jezusa, który objawił nam, że jest obecny w swoich najmniejszych braciach (por. Mt 25, 40).

1. Weźmy do rąk Księgę Syracydesa ze Starego Testamentu. Znajdujemy tu słowa jednego z mistrzów mądrości, który żył prawie dwieście lat przed przyjściem Chrystusa. Poszukiwał on mądrości, która czyni ludzi lepszymi i zdolniejszymi do dogłębnej obserwacji wydarzeń życiowych. Czynił to w chwilach ciężkich prób, przez które przechodził lud Izraela, w czasie bólu, żałoby oraz biedy z powodu obcej dominacji. Będąc człowiekiem wielkiej wiary, zakorzenionym w tradycji przodków, Syracydes pomyślał najpierw o tym, by zwrócić się do Boga i poprosić Go o dar mądrości. A Pan nie pozbawił go tej pomocy.

Już od pierwszych stron Księgi, Syracydes przedstawia rady dotyczące wielu konkretnych sytuacji życiowych, a wśród nich ubóstwa. Nalega on, aby w niebezpieczeństwie pokładać ufność w Bogu: „Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu poniżenia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli” (Syr 2, 2-7).

2. Strona po stronie odkrywamy cenny zbiór rad odnośnie do sposobu postępowania w świetle intymnej relacji z Bogiem Stworzycielem, który kocha swoje stworzenie, jest sprawiedliwy i opatrznościowy dla swoich synów. Ciągłe odnoszenie się do Boga nie odwraca jednak wzroku od konkretnego człowieka, przeciwnie, te dwie rzeczy są ze sobą ściśle połączone.

Ukazuje to jasno fragment, z którego zaczerpnięty jest tytuł niniejszego Orędzia (zob. Syr 7, 29-36). Modlitwa do Boga i solidarność z ubogimi i cierpiącymi są nierozłączne. Aby sprawować kult Panu przyjemny, konieczne jest, żeby rozpoznać w każdej osobie, również w tej najbardziej potrzebującej i odrzuconej, obraz Boga, który w niej jest odciśnięty. Dzięki temu otrzymujemy dar błogosławieństwa Bożego, który jest przyciągnięty szczodrością okazywaną potrzebującemu. Z tego też powodu czas poświęcany na modlitwę, nie może nigdy stać się wymówką dla zaniedbania bliźniego w trudnościach. Wręcz przeciwnie: błogosławieństwo Pana spływa na nas, a nasza modlitwa osiąga swój cel wtedy, gdy towarzyszy im służba ubogim.

3. Jakże aktualne jest to starotestamentalne nauczanie również dla nas! Słowo Boga przekracza czas, przestrzeń, religie i kultury. Szczodrość, która wspiera słabego, pociesza uciśnionego, łagodzi cierpienia i przywraca godność temu, kto został jej pozbawiony, jest warunkiem życia w pełni ludzkiego. Poświęcenie naszej uwagi ubogim oraz ich wielorakim potrzebom, nie może być uwarunkowane posiadanym czasem lub prywatnymi zainteresowaniami, ani bezdusznymi projektami pastoralnymi czy społecznymi. Siły, która jest w łasce Boga, nie można zdławić tendencją narcystyczną, która zawsze stawia nas samych na pierwszym miejscu.

Trudno jest utrzymać wzrok na ubogim, ale jest to konieczne, aby obrać w naszym życiu osobistym i społecznym słuszny kierunek. Nie chodzi tu o wielomówstwo, ale przede wszystkim o konkretne zaangażowanie życia poruszonego przez miłość Boga. Co roku, podczas Światowego Dnia Ubogich, powracam do tej fundamentalnej dla życia Kościoła rzeczywistości, ponieważ ubodzy są i zawsze będą z nami (por. J 12, 8), aby pomóc nam przyjąć towarzystwo Chrystusa w codzienności.

4. Zawsze spotkanie osoby ubogiej jest dla nas wyzwaniem i pytaniem. Co możemy zrobić, aby wyeliminować lub przynajmniej zmniejszyć jej marginalizację i cierpienie? Jak możemy pomóc jej w ubóstwie duchowym? Wspólnota chrześcijańska jest wezwana do zaangażowania się w to doświadczenie dzielenia się, mając świadomość tego, że nie może ona delegować tego zadania innym. Aby być wsparciem dla ubogich, fundamentalną rzeczą jest osobiste życie ubóstwem ewangelicznym. Nie możemy czuć się „w porządku”, kiedy członek naszej rodziny ludzkiej jest zepchnięty na tyły i staje się cieniem. Krzyk milczenia wielu ubogich musi docierać do Ludu Bożego będącego zawsze i wszędzie w gotowości, by dać im głos, aby solidaryzować się z nimi i bronić ich przed hipokryzją oraz wieloma obietnicami bez pokrycia, a także by zaprosić ich do udziału w życiu wspólnoty.

Prawdą jest, że Kościół nie ma do zaproponowania rozwiązań kompleksowych, ale oferuje, z łaską Pana, swoje świadectwo oraz gesty współdziałania. Ponadto, Kościół czuje się w obowiązku wskazywać na potrzeby tych, którzy nie mają tego, co jest konieczne do życia. Przypominanie wszystkim o wielkiej wartości dobra wspólnego jest życiowym zobowiązaniem ludu chrześcijańskiego, które realizuje się w próbie ocalenia od zapomnienia tych wszystkich, których człowieczeństwo jest naruszone w ich podstawowych potrzebach.

5. Wyciąganie ręki pozwala odkryć przede wszystkim temu, który to robi, że istnieje w nas zdolność do wykonywania gestów, które nadają życiu sens. Ileż wyciągniętych rąk widzimy codziennie! Niestety, coraz częściej zdarza się, że pośpiech wciąga nas w wir obojętności do takiego stopnia, że nie potrafimy docenić ogromu dobra, które codziennie dokonuje się w ciszy i z wielką szczodrością. Zdarza się, iż dopiero wtedy, gdy dzieją się rzeczy wywracające kurs naszego życia, nasze oczy stają się zdolne do zobaczenia dobroci „świętych z sąsiedztwa”, którzy „żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga” (Adhort. apost. Gaudete et esultate, 7), ale o których nikt nie mówi. Złe wiadomości są obficie obecne na stronach gazet, w internecie, na ekranach telewizorów, do tego stopnia, że wydaje się, iż zło króluje niezwyciężone. Tak jednak nie jest. Z pewnością nie brakuje złości i przemocy, nadużywania władzy oraz korupcji, ale życie jest utkane przede wszystkim aktami szacunku i szczodrości, które nie tylko równoważą zło, ale popychają do wzniesienia się ponad i do bycia pełnymi nadziei.

6. Wyciągnięcie ręki jest znakiem: to znak, który natychmiast przywołuje do bliskości, solidarności i miłości. W ostatnich miesiącach, w których cały świat był jakby przytłoczony przez wirusa przynoszącego ból i śmierć, zniechęcenie oraz zagubienie, ileż wyciągniętych rąk mogliśmy widzieć! Wyciągnięta ręka lekarza, który przejmuje się każdym pacjentem, starając się znaleźć właściwe lekarstwo. Wyciągnięta ręka pielęgniarki i pielęgniarza, którzy nie patrząc na godziny pracy, zostają, aby troszczyć się o chorych. Wyciągnięta ręka tych, którzy pracują w administracji i organizują środki, aby ocalić jak najwięcej ludzkich istnień. Wyciągnięta ręka aptekarza, realizującego tak wiele próśb, wystawiając się jednocześnie na ryzykowny kontakt z ludźmi. Wyciągnięta ręka kapłana, który błogosławi ze ściśniętym sercem. Wyciągnięta ręka wolontariusza, który pomaga tym, którzy żyją na ulicy, ale też i tym, którzy mają dach nad głową, ale nie mają co jeść. Wyciągnięta ręka kobiet i mężczyzn, którzy pracują, aby zapewnić konieczne usługi i bezpieczeństwo. I jeszcze wiele innych wyciągniętych rąk, które moglibyśmy tu wyliczać, aż do skomponowania litanii dobrych dzieł. Wszystkie te ręce rzuciły wyzwanie zarazie oraz strachowi, aby dać wsparcie i pociechę.

7. Ta pandemia nadeszła nagle i zastała nas nieprzygotowanych, pozostawiając wielkie poczucie dezorientacji i niemocy. Wyciągnięta ręka w stronę ubogiego nie pojawiła się jednak znikąd i niespodziewanie. Ten gest zaświadcza raczej o tym, iż przygotowujemy się do rozpoznania ubogiego i do wsparcia go wtedy, gdy zacznie potrzebować pomocy. Nie improwizuje się narzędzi miłosierdzia. Konieczny jest codzienny trening, który rozpoczyna się od świadomości tego, jak bardzo my sami, jako pierwsi, potrzebujemy wyciągniętej ręki w naszą stronę.

Ta chwila, którą teraz przeżywamy, podała w wątpliwość wiele pewników. Czujemy się biedniejsi i słabsi, ponieważ doświadczyliśmy poczucia granic własnych możliwości oraz ograniczenia wolności. Utrata pracy, czułości naszych bliskich, jak również brak zwyczajnych relacji międzyosobowych, otwarły nagle horyzonty, które odzwyczailiśmy się już dostrzegać. Nasze bogactwa duchowe i materialne zostały postawione pod znakiem zapytania, i odkryliśmy strach. Zamknięci w ciszy naszych domów, odkryliśmy, jak bardzo jest ważna prostota oraz zwrócenie oczu na to, co istotne. Dojrzeliśmy do potrzeby nowego braterstwa, zdolnego do wzajemnej pomocy i szacunku. Teraz jest czas pomyślny, aby „odczuć, że potrzebujemy siebie nawzajem, że jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat, […]. Zbyt długo pozostawaliśmy w stanie degradacji moralnej, drwiąc z etyki, dobroci, wierności, uczciwości. […] To zniszczenie wszelkich podstaw życia społecznego prowadzi do wzajemnej konfrontacji w imię obrony swoich interesów. Powoduje pojawienie się nowych form przemocy i okrucieństwa oraz uniemożliwia rozwój prawdziwej kultury troski o środowisko naturalne” (Enc. Laudato si’, 229). W końcu, ciężkie kryzysy ekonomiczne, finansowe i polityczne nie ustąpią dotąd, dopóki pozwolimy, że będzie pozostawać w letargu odpowiedzialność, którą każdy powinien odczuwać w odniesieniu do bliźniego i każdej osoby ludzkiej.

8. “Wyciągnij rękę do ubogiego” jest zatem zaproszeniem do odpowiedzialności będącej bezpośrednim zaangażowaniem tych, którzy czują, że dzielą ten sam los. To jest wezwanie do wzięcia na siebie ciężarów osób najsłabszych, jak przypomina św. Paweł: „Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. […] Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 5, 13-14; 6, 2). Apostoł Paweł naucza, że wolność, która została nam dana przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jest dla każdego z nas odpowiedzialnością, by zaangażować się w służbie innym, przede wszystkim najsłabszym. Nie jest to jakaś opcjonalna zachęta, ale warunek autentyczności wiary, którą wyznajemy.

Księga Syracydesa przychodzi nam tu z pomocą: sugeruje konkretne działania na rzecz najuboższych i przywołuje również pewne sugestywne obrazy. Najpierw rozważa słabość tych, którzy są smutni: „Nie usuwaj się od płaczących” (Syr 7, 34). Czas pandemii zmusił nas do izolacji, uniemożliwiając nam nawet niesienie pociechy i przebywanie blisko naszych przyjaciół i znajomych cierpiących z powodu straty swoich bliskich. Dalej kontynuuje autor natchniony: „Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka” (Syr 7, 35). Doświadczyliśmy niemożliwości przebywania obok tego, kto cierpi, jednocześnie uświadomiliśmy sobie kruchość naszej egzystencji. Zatem, Słowo Boże nigdy nie daje nam spokoju i pobudza nas do dobra.

9. “Wyciągnij rękę do ubogiego” uwydatnia, przez kontrast, zachowanie tych, którzy trzymają ręce w kieszeni i nie pozwalają sobie na współczucie spowodowane widokiem ubóstwa, do którego często także i oni przyczyniają się. Obojętność i cynizm są ich chlebem powszednim. Jakaż różnica w porównaniu do szczodrych rąk, które opisaliśmy! Są bowiem ręce wyciągnięte, aby pisać szybko na klawiaturze komputera i przesuwać sumy pieniędzy z jednej strony świata na drugą, dekretując bogactwo wąskich grup oligarchów i biedę mas, a nawet upadek całych narodów. Są ręce wyciągnięte do zagarniania pieniędzy poprzez sprzedaż broni, której inne ręce, również te dziecięce, użyją do siania śmierci i ubóstwa. Są wyciągnięte ręce, które w cieniu wymieniają dawki śmierci, aby wzbogacić się i żyć w luksusie oraz ulotnym nieuporządkowaniu. Są też ręce wyciągnięte, które w ukryciu wymieniają nielegalne przysługi, aby zarobić łatwo dzięki korupcji. Są także wyciągnięte ręce tych, którzy z poważną twarzą hipokrytów uchwalają prawa, których sami nie przestrzegają.

W tym przeglądzie ludzkich zachowań „wykluczeni nadal czekają. W celu utrzymania stylu życia wykluczającego innych, albo żeby móc entuzjazmować się tym egoistycznym ideałem, rozwinęła się globalizacja obojętności. Nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się niezdolni do współczucia wobec krzyku boleści innych, nie płaczemy już wobec dramatu innych, ani nie interesuje nas troska o nich, tak jakby odpowiedzialność za to nie dotyczyła nas” (Adhort. apost. Evangelii gaudium, 54). Nie możemy być zadowoleni, dopóki ręce, które sieją śmierć, nie przemienią się w narzędzia sprawiedliwości i pokoju dla całego świata.

10. „We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie” (Syr 7, 36). Tym zdaniem Syracydes kończy swoją refleksję. Tekst ten pozwala na dwojaką interpretację. Po pierwsze ukazuje, że potrzebujemy zawsze mieć świadomość końca naszej egzystencji. Pamięć o wspólnym przeznaczeniu może być pomocna, aby prowadzić życie pełne uwagi poświęconej temu, kto jest uboższy i nie miał tych samych możliwości, jakie my mieliśmy. Istnieje również druga możliwość interpretacji, która uwydatnia przede wszystkim kres, cel, w stronę którego dążymy. Tenże kres naszego życia ukazuje, jak nieodzownym jest posiadanie projektu do zrealizowania w życiu oraz drogi, po której się kroczy, nie ulegając zmęczeniu. Ostatecznie kresem każdej naszej działalności nie może być nic innego, jak miłość. To jest cel, w stronę którego wyruszyliśmy i nic nie powinno nas od niego odciągnąć. Ta miłość jest współudziałem, oddaniem i służbą, ale zaczyna się od odkrycia, że my najpierw zostaliśmy ukochani i obudzeni do miłości. Kres ten pojawia się w momencie, w którym dziecko spotyka się z uśmiechem mamy i czuje się kochane tylko ze względu na to, że istnieje. Również uśmiech, który dzielimy z ubogim, jest źródłem miłości i pozwala żyć w radości. Ręka wyciągnięta może zawsze ubogacić się uśmiechem tego, który nie mierzy swojej obecności i pomocy, którą ofiaruje, ale cieszy się wyłącznie z życia w stylu uczniów Chrystusa.

W tej drodze codziennego spotykania się z ubogimi towarzyszy nam Matka Boga, która bardziej niż wszystkie inne jest Matką ubogich. Panna Maryja zna dobrze trudności tych, którzy są zmarginalizowani, ponieważ ona sama znalazła się w podobnej sytuacji, wydając na świat Syna Bożego w stajni. Ze względu na groźby Heroda uciekła do innego kraju wraz z Józefem, swoim mężem oraz z małym Jezusem, a sytuacja uchodźców naznaczyła na kilka lat Świętą Rodzinę. Niech modlitwa do Matki ubogich pozwoli przystąpić jej synom umiłowanym oraz tym wszystkim, którzy służą im w imię Chrystusa. A modlitwa niech przemieni wyciągniętą rękę w przytulenie, które świadczy o współuczestnictwie i o odnalezionym braterstwie.

Rzym, u Św. Jana na Lateranie, 13 czerwca 2020, we wspomnienie św. Antoniego z Padwy

FRANCISZEK

Czytaj →
Exemple
 1. Przeżywamy 33. Niedzielę zwykłą, w czasie której Kościół obchodzi 4. Światowy Dzień Ubogich pod hasłem z Księgi Syracydesa: „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Papież Franciszek w orędziu na ten dzień pisze: „Wyciąganie ręki pozwala odkryć przede wszystkim temu, który to robi, że istnieje w nas zdolność do wykonywania gestów, które nadają życiu sens (…) Wyciągnięcie ręki jest znakiem: to znak, który natychmiast przywołuje do bliskości, solidarności i miłości”.
 2. Nabożeństwo wypominkowe, codziennie o godz. 17:15 według następującego planu:
15.11 – niedziela Nowodworska 27 – 89
16.11 – poniedziałek Nowodworska 91 – 107
17.11 – wtorek Wojrowicka Cała
18.11 – środa Gubińska, Komorowska Całe
19.11 – czwartek Budziszyńska 1 – 37  
20.11 – piątek Budziszyńska 61 – 96  
21.11 – sobota Budziszyńska 109 – 117  
22.11 – niedziela Budziszyńska 119 – 125  

Cały plan modlitw wypominkowych znajduje się w gablocie przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej: www.opatrznoscnowydwor.pl

 1. W czwartek o godz. 18.00 Msza Św. zbiorowa i modlitwy przy figurze św. Józefa, z racji 19-go dnia miesiąca. Można złożyć intencje na Mszę Św. do skrzynki przy kaplicy św. Józefa.
 2. W następną niedzielę, 22 listopada, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W tym dniu przypada patronalne święto Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza.
 3. Z tyłu kościoła można nabyć świece na stół wigilijny, małe 6 zł, duże 15 zł a przy wejściu do kaplicy adoracji są rozprowadzane opłatki.
 4. Informujemy, że jest już nowa książka intencji mszalnych na 2021 rok. Intencje można zapisać w zakrystii po Mszach Św. albo w czasie pracy kancelarii parafialnej.
 5. Przypominamy i prosimy o przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła i zakrywaniu ust i nosa oraz utrzymania właściwego dystansu między sobą.
 6. Kalendarz liturgiczny:
  • poniedziałek – uroczystość Rocznicy Poświęcenia Katedry Metropolitalnej Wrocławskiej;
  • wtorek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy;
  • środa – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy;
  • piątek – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana;
  • sobota – święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Czytaj →
Exemple

Od wtorku, 3 listopada, rozpoczniemy modlitwę wypominkową za zmarłych. Zapraszamy codziennie o godz. 17:15 według następującego planu:

Data Ulica Numery
03.11 – wtorek Rogowska Od 2 do 12
04.11 – środa Rogowska Od 14 do 32
05.11 – czwartek Rogowska Od 34 do 52
06.11 – piątek Rogowska Od 54 do 86
07.11 – sobota Rogowska Od 88 do 110
08.11 – niedziela Rogowska Od 112 do 138
09.11 – poniedziałek Rogowska Od 140 do 176
10.11 – wtorek Zemska Od 1 do 14
11.11 – środa Zemska Od 15 do 21
12.11 – czwartek Zemska Od 22 do 28
13.11 – piątek Zemska Od 29 do 44
14.11 – sobota Nowodworska Od 1 do 16
15.11 – niedziela Nowodworska Od 27 do 89
16.11 – poniedziałek Nowodworska Od 91 do 107
17.11 – wtorek Wojrowicka Cała
18.11 – środa Gubińska, Komorowska Całe
19.11 – czwartek Budziszyńska Od 1 do 37
20.11 – piątek Budziszyńska Od 61 do 96
21.11 – sobota Budziszyńska Od 109 do 117
22.11 – niedziela Budziszyńska Od 119 do 125
23.11 – poniedziałek Budziszyńska Od 126 do 135
24.11 – wtorek Krośnieńska, Strzegomska, Jaworska, Cała, kartki bez ulic + ulice, które już były
Czytaj →
Exemple

Obchodzimy XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku jest on poświęcony Republice Środkowoafrykańskiej, krajowi, który od wielu lat doświadcza ogromnego dramatu. Wojna, zniszczenie, głód, śmierć i prześladowania są codziennym „chlebem” tysięcy chrześcijan w tym afrykańskim kraju. Otoczmy modlitwą naszych braćmi i siostry prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Jeśli ktoś pragnie wspomóc finansowo prześladowanych chrześcijan może to uczynić wysyłając SMS o treści RATUJE na numer 72405, koszt 2 zł+VAT albo wpłacając ofiarę na konto, którego numer jest podany na stronie internetowej „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

/źródło grafiki: pkwp.org/

Czytaj →
Exemple
 1. Przeżywamy 32. Niedzielę zwykłą w ramach której obchodzimy XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku jest on poświęcony Republice Środkowoafrykańskiej, krajowi, który od wielu lat doświadcza ogromnego dramatu. Wojna, zniszczenie, głód, śmierć i prześladowania są codziennym „chlebem” tysięcy chrześcijan w  tym afrykańskim kraju. Otoczmy modlitwą naszych braćmi i siostry prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Jeśli ktoś pragnie wspomóc finansowo prześladowanych chrześcijan może to uczynić wysyłając SMS o treści RATUJE na numer 72405, koszt 2 zł+VAT albo wpłacając ofiarę na konto, którego numer jest podany na stronie internetowej „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.
 2. Zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe, codziennie o godz. 17:15 według następującego planu:
08.11 – niedziela Rogowska 112 – 138
09.11 – poniedziałek Rogowska 140 – 176
10.11 – wtorek Zemska 1 – 14
11.11 – środa Zemska 15 – 21
12.11 – czwartek Zemska 22 – 28
13.11 – piątek Zemska 29 – 44
14.11 – sobota Nowodworska 1 – 16
15.11 – niedziela Nowodworska 27 – 89

Cały plan modlitw wypominkowych znajduje się w gablocie przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej: www.opatrznoscnowydwor.pl

 1. W środę przypadnie 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Módlmy się z wiarą za naszą Ojczyznę, zwłaszcza o wiarę, miłość wzajemną, pokój i zgodę. Msze Św. w tym dniu
  o 7:00, 9:00 i 18:00.
 2. W środę w czasie Mszy Św. ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18:00 zostanie poświęcona figura św. Michała Archanioła, ufundowana do naszego kościoła przez Wspólnotę Żywego Różańca. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 3. W piątek po Mszy Św. wieczornej nabożeństwo fatimskie z racji 13-go dnia miesiąca.
 4. Z tyłu kościoła można nabyć świece na stół wigilijny, małe 6 zł, duże 15 zł.
 5. Dziś na koniec każdej Mszy Św. poświęcimy opłatki na stół wigilijny. Opłatki będą rozprowadzane w przedsionku kościoła, przy wejściu do kaplicy adoracji.
 6. Przypominamy i prosimy o przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła i zakrywaniu ust i nosa oraz utrzymania właściwego dystansu między sobą.
 7. Kalendarz liturgiczny:
  • poniedziałek – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie;
  • wtorek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;
  • środa – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa;
  • czwartek – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika;
  • piątek – wspomnienie Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych polskich męczenników;

Czytaj →
Exemple
 1. Przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych oraz I niedzielę miesiąca listopada. Po każdej Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Natomiast zmiana tajemnic różańcowych,
  ze względu na Uroczystość Wszystkich, odbędzie się w przyszłą niedzielę, 8 listopada, po Mszy Św. o 11:30.
 2. W poniedziałek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Św. o godz. 7:00, 9:00 i 18:00.
 3. Od wtorku, 3 listopada, rozpoczniemy modlitwę wypominkową za zmarłych. Zapraszamy codziennie o godz. 17:15 według następującego planu:
03.11 – wtorek Rogowska 2 – 12
04.11 – środa Rogowska 14 – 32
05.11 – czwartek Rogowska 34 – 52
06.11 – piątek Rogowska 54 – 86
07.11 – sobota Rogowska 88 – 110
08.11 – niedziela Rogowska 112 – 138

Cały plan modlitw wypominkowych znajduje się w gablocie przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej: www.opatrznoscnowydwor.pl

 1. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź Św. w piątek na Mszy Św. o godz. 7:00 rano i po południu od godz. 16:00. W I sobotę miesiąca o godz. 7:00 Msza Św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi a po Mszy adoracja i wspólny różaniec.
 2. Z tyłu kościoła można nabyć świece na stół wigilijny, małe 6 zł, duże 15 zł. W związku z niepewną sytuacją związaną z koronawirusem w okresie przedświątecznym, już od przyszłej niedzieli będzie można nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny.
 3. Zapraszamy do włączenia się w dzieło modlitewne: Różaniec do granic. To wydarzenie polega na trwającej od 1 do 8 listopada codziennej, indywidualnej lub rodzinnej modlitwie różańcowej w domach, w kościele, w kaplicy adoracji, na cmentarzu lub innym godnym do modlitwy miejscu. W czasie różańca będziemy polecać intencję błagalną za Ojczyznę oraz przebłagalną za zabójstwa dzieci nienarodzonych oraz w intencji Rodzin zranionych grzechem aborcji. Szczegóły tego dzieła można doczytać na plakatach umieszczonych przy kaplicy adoracji. Plakat i modlitwa również do pobrania TUTAJ.
 4. Przypominamy i prosimy o przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła
  i zakrywaniu ust i nosa oraz utrzymania właściwego dystansu między sobą.
 5. Kalendarz liturgiczny:
  • środa – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa;

Czytaj →