Archiwum artykułów

Strona główna Kategoria Modlitwy

Exemple

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Czytaj →
Exemple

Różaniec do granic Nieba 2020

Zapraszamy do włączenia się w dzieło modlitewne: Różaniec do granic Nieba. To wydarzenie polega na trwającej od 1 do 8 listopada codziennej, indywidualnej lub rodzinnej modlitwie różańcowej w domach, w kościele, w kaplicy adoracji, na cmentarzu lub innym godnym do modlitwy miejscu. W czasie różańca będziemy polecać intencję błagalną za Ojczyznę oraz przebłagalną za zabójstwa dzieci nienarodzonych oraz w intencji Rodzin zranionych grzechem aborcji. Szczegóły tego dzieła można doczytać na plakatach umieszczonych przy kaplicy adoracji. Plakat i modlitwa również do pobrania TUTAJ.

I. UDZIAŁ W WYDARZENIU:

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę
Uroczystości Wszystkich Świętych. Do wydarzenia można
dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie
uczestniczyć przez całą oktawę.
W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy na cmentarzu,
w parafi lub innych dostępnych miejscach, w domu,
pod przydrożnym krzyżem.
Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu
powiązanego z rytmem duchowym dnia.
12:00 – Anioł Pański
15:00 – Godzina Miłosierdzia
21:00 – Apel Jasnogórski (online z Sanktuarium
Matki Bozej w Czestochowie)

Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury
przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie
godnego miejsca, na przykład – stolik, zapalona świeczka, Pismo Święte
otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, fgurka.W czasie modlitwy
przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem.
Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”,
Bóg Ojciec jest całkowicie wolny w swoich decyzjach,
On decyduje jakie łaski nam ofiaruje, my Jego dzieci ufamy
i wszystko przyjmujemy.
Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich,
kapłanów, biskupów i papieża.

II. PRZEBIEG MODLITWY:
(starajmy się zachować kolejność)

 1. modlitwa do Boga Ojca:
  Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco
  wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości.
  Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję
  Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek
  jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie,
  mojej ojczyzny i całego świata.Niestety my, grzesznicy, często
  nie potrafmy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy
  ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam
  Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając
  dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich
  Rodakówdziecko poczęte, które jest przejawem obftości
  Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego
  narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który
  w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości
  objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę
  przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla
  moich przodków i potomków. Jednocześnie pragnę przyjąć
  do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję
  te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to
  jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej
  rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam
  i udziel daru jedności.
  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  (imprimatur N. 5375/2020)
 2. modlitwa osobista/rodzinna:
  MODLITWA OSOBISTA I RODZINNA NA CMENTARZU:
  Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszychrodzinach,
  te o których wiemy i te, które są nam nieznane,przepraszamy
  was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.Prosimy,
  jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie
  się za nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin.
  Prosimy omodlitwę za Polskę i cały świat,
  by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy.
  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  (imprimatur N. 5375/2020)
 3. Psalm 51:
  Zmiłuj się nade mną, Boże, w łask awości swojej, *
  w ogromie swej litości zgładź niepr awość moją.
  Obmyj mnie zupełnie z mojej win y *
  i oczyść mnie z grzechu mojego.
  Uznaję bowiem niepr awość moją, *
  a grzech mój jest zawsze przede mną.
  Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
  i uczyniłem, co złe jest przed T obą,
  Abyś okazał się spr awiedliwy w swym wyr oku *
  i prawy w swoim sądzie.
  Oto urodziłem się obciążon y winą *
  i jako grzesznika poczęła mnie matk a.
  A Ty masz upodobanie w ukrytej pr awdzie, *
  naucz mnie tajemnic mądr ości.
  Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty , *
  obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
  Spraw, abym usłyszał r adość i wesele, *
  niech się r adują kości, które skruszyłeś.
  Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
  i zmaż wszystkie moje przewinienia.
  Stwórz, Boże, we mnie ser ce czyste *
  i odnów we mnie moc ducha.
  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
  i nie odbier aj mi świętego ducha swego.
  Przywróć mi r adość Twojego zbawienia *
  i wzmocnij mnie duchem ofiarn ym.
  Będę nieprawych nauczał dr óg Twoich *
  i wrócą do Ciebie grzesznicy.
  Uwolnij mnie, Boże, od k ary za kr ew przelaną, †
  Boże, mój Zbawco, *
  niech sławi mój język spr awiedliwość Twoją.
  Panie, otwórz wargi moje, *
  a usta moje będą głosić T woją chwałę.
  Ofiarą bowiem Ty się nie r adujesz, *
  a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
  Boże, moją ofiar ą jest duch skruszon y, *
  pokornym i skruszon ym sercem Ty, Boże, nie gar dzisz.
  Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
  odbuduj mury Jeruzalem.
  Wtedy przyjmiesz pr awe ofiary: dary i całopalenia, *
  wtedy składać będą cielce na T woim ołtarzu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, ter az i zawsze, *
  i na wieki wiek ów. Amen.
 4. Różaniec Święty – co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.

III. PODSUMOWANIE:

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany. Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co możliwie najlepsze swoim dzieciom.
Odwagi!
W górę serca!

Czytaj →
Exemple

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Czytaj →
Exemple

LIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
do wszystkich wiernych na maj 2020 r.

Drodzy bracia i siostry,

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.

Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was modlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących, i proszę was, módlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosławię.

Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r.
Święto św. Marka Ewangelisty

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko”

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.

O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy.

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność.

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie.

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich.

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa.

Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności.

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości.

Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie.

O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju.

Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.

Czytaj →
Exemple

Modlitwa do św. Józefa w łaskami słynącej figurze
we Wrocławiu – Nowym Dworze

Wybrany do niezmierzonych planów Bożych Święty Józefie, pełen podziwu uwielbiam Cię dla Twojego zupełnego zjednoczenia z Panem Bogiem.
Spośród wszystkich ludzi Tyś był najbardziej bliski Jezusowi – i tuląc Go do piersi wsłuchany byłeś we wszystkie uderzenia Serca Bożego. Dla Ciebie nie ma żadnych tajemnic w rzeczach, które odnoszą się do Boga. Będąc prawdziwym człowiekiem rozumiesz najlepiej ludzkie słabości i biedy, i to  ośmiela mnie do serdecznej prośby. Przedkładam ją pełen ufności, bo wiem, że Jezus nie potrafił nigdy odmówić Twojej prośbie.

Więc uproś mi łaskę, bym rozumiał drogi Boże na ziemi i względem mnie.
Bym pracował nad sobą nie dla swego upodobania, lecz mając na względzie rozwijanie darów odebranych od Boga, spokojnie i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami, w czystej intencji, zdając sobie sprawę
z tego, że za zmarnowanie talentów i czas stracony muszę zdać sprawę
przed Panem.

Dziś obieram Ciebie za szczególnego Patrona i Obrońcę dla mnie i moich najbliższych. Postanawiam sobie mocno czci Cię zawsze i usilnie starać się
o Twoją cześć i chwałę.

Bądź przymnie przez całe moje życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem i zaniedbaniem. Broń mnie przeciwko wszystkim zakusom szatańskim, głównie zaś przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, którą tak bardzo ukochałeś. Broń mnie w życiu i śmierci i zaprowadź do wiecznej Ojczyzny. AMEN.

Czytaj →