Posługę duszpasterską na naszej parafii sprawują:

Proboszcz
ust. 2010
Ks. Kan. Krzysztof Hajdun, Dziekan Dekanatu Wrocław-Zachód (Kozanów), Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy
Wikariusz
ust. 2016
Ks. Piotr Szczypior, Dekanalny Duszpasterz Młodzieży
Wikariusz
ust. 2017
Ks. Paweł Jędrzejski
Wikariusz
ust. 2018
Ks. Kamil Szybowski
Ks. Łukasz Romańczuk

Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia.
(św. Jan Maria Vianney)