Posługę duszpasterską na naszej parafii sprawują:

ProboszczKs. Kan. Krzysztof Hajdun, Dziekan Dekanatu Wrocław-Zachód (Kozanów), Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy
WikariuszKs. Piotr Szczypior, Dekanalny Duszpasterz Młodzieży
WikariuszKs. Paweł Jędrzejski
WikariuszKs. Kamil Szybowski