Posługę duszpasterską na naszej parafii sprawują:

Proboszcz
ust. 2010
Ks. Kan. Krzysztof Hajdun, Dziekan Dekanatu Wrocław-Zachód (Kozanów), Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy
Wikariusz
ust. 2017
Ks. Paweł Jędrzejski
Wikariusz
ust. 2018
Ks. Kamil Szybowski
Wikariusz
ust. 2021
Ks. Szymon Kocemba
Ks. Łukasz Romańczuk

Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia.
(św. Jan Maria Vianney)

Posługę duszpasterską w naszej parafii w ostatnich latach sprawowali:

Ks. Piotr SzczypiorWikariusz ust. 2016, do 2021
Ks. Michał JanusiewiczWikariusz
Ks. Michał UrbanowiczWikariusz
Ks. Grzegorz PazdroWikariusz

Wszystkim Księżom, którzy włożyli swoją pracę i serce w sprawowanie kapłańskich obowiązków w naszej parafii

Bóg zapłać!