Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden
z wielu cennych darów, ale jako „dar największy”, ponieważ jest to dar
z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie,
jak też dar Jego dzieła zbawienia.

/Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia/

Pierwsza Komunia Święta

Termin:

  • Ogłaszany każdego roku

Dokumenty:

  • świadectwo chrztu św.

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Termin:

  • Ogłaszany każdego roku

Msza Święta

Porządek Mszy Świętych w Parafii pw. Opatrzności Bożej

Eucharystia dla chorych

Po wcześniejszym zgłoszeniu w zakrystii lub w kancelarii Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii w każdą sobotę udają się do chorych z Najświętszym Sakramentem.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Całodzienna adoracja w Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

 *  *  *
Jak opowiedzieć Boga
jakimi słowami wytłumaczyć Tajemnicę

może po prostu
położyć Chleb na Stole

i otworzyć ciszę

/Wacław Buryła/

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia

25. Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza Mszą św. ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany ze sprawowaniem Ofiary eucharystycznej. Obecność Chrystusa pod świętymi postaciami, które są zachowane po Mszy św. — obecność, która trwa, dopóki istnieją postaci chleba i wina — wywodzi się ze sprawowania Ofiary i służy Komunii sakramentalnej i duchowej. Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!

Wielu świętych dało przykład tej praktyki, wielokrotnie chwalonej i zalecanej przez Magisterium. W sposób szczególny wyróżniał się w tym św. Alfons Maria Liguori, który pisał: «Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas». Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski. Wspólnota chrześcijańska, która chce doskonalej kontemplować oblicze Chrystusa w duchu tego, co proponowałem w Listach apostolskich Novo millennio ineunte oraz Rosarium Virginis Mariae, nie może zaniedbać pogłębiania tego aspektu kultu eucharystycznego, w którym znajdują przedłużenie i mnożą się owoce komunii z Ciałem i Krwią Pana.