„Oto nie ukrywam swych ran: Tyś Lekarzem – ja chorym;
Ty jesteś miłosierny – we mnie zaś wszystko woła o miłosierdzie.”

/św. Augustyn/

Okazja do Spowiedzi św.

  • Podczas lub po Mszy św.
  • W pierwsze piątki miesiąca: od 16.00 do 18.00

Rachunek sumienia
„Duch Prawdy doprowadzi cię do całej prawdy…”

I. „Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, całej duszy swojej
i ze wszystkich sił swoich…”

· Kim jest dla ciebie Bóg? Czy uznajesz Go za Stwórcę, Zbawiciela, Pana? Czy dostrzegasz Jego nieskończoną i miłosierną miłość?
· Czy wychwalasz Go, wielbisz, wyrażasz Mu wdzięczność za wielkie rzeczy, które czyni w twoim życiu?
· Czy wznosisz swe myśli, swego ducha do Boga w modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, modlitwie wstawienniczej i błagalnej?
· Czy dążysz do tego, by lepiej poznać Boga, poprzez rozważanie Pisma św., rekolekcje, słuchanie nauki Kościoła? Czy starasz się żyć zgodnie z Bożą nauką?
· Czy nie stawiasz na miejscu Boga jakiegoś człowiek lub przedmiotu?
· Czy podejmujesz pracę w celu formowania własnego sumienia?
· Czy powierzasz się z ufnością Bożej Opatrzności, odrzucając wróżby, horoskopy i podobne im praktyki?
· Czy usiłujesz zawierzyć Bogu w sytuacjach trudnych, w których po ludzku nie widzisz rozwiązania?
· Czy świętujesz niedzielę? Czy czynnie uczestniczysz w Eucharystii?

II. „Jeśliby kto mówił: Miłuję Boga! A brata swego nienawidził – jest kłamcą…”

· Czy szanujesz swoich rodziców? Czy jesteś im posłuszny? Czy jesteś im wdzięczny za dar życia, trud wychowania? Czy pamiętasz w modlitwie o zmarłych rodzicach, dziadkach, krewnych?
· Czy czujesz do kogoś niechęć, wrogość? Czy nie masz do kogoś żalu, pretensji? Czy potrafisz przebaczać?
· Czy dostrzegasz wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, zranionych? Co robisz, aby przyjść im z pomocą?
· Czy spełniasz swoje obowiązki wobec członków rodziny lub wspólnoty, w której żyjesz? Czy nie przerzucasz na nich ciężarów, odpowiedzialności?
· Czy nie stawiasz siebie wyżej od innych? Czy nie gardzisz innymi, może mniej wykształconymi, mniej inteligentnymi, gorzej ubranymi?
· Jakie jest twoje zaangażowanie, aby dobrze – zgodnie z wolą Stwórcy, przeżyć swoje życie?
· Czy troszczysz się o własny rozwój, o odczytanie i realizowanie swego powołania, by móc przez to służyć innym?
· Czy szanujesz życie, jako dar samego Boga?
· Czy nie przywłaszczasz sobie rzeczy należących do drugiego człowieka, wbrew jego woli?
· Czy nie rozbudzasz swojej wyobraźni erotycznej przez marzenia, oglądanie pornografii?
· Czy podejmujesz pracę, aby pełniej panować nad sobą, nad popędami ciała?
· Czy nie obmawiasz, nie oczerniasz innych?
· Czy nie okłamujesz innych?

Nie ograniczaj badania sumienia tylko do przytoczonych tutaj pytań! W chwili ciszy, wejdź w to wszystko, o co oskarża cię własne serce…