Proboszcz: Ks. Kan. Krzysztof Hajdun, Dziekan Dekanatu Wrocław-Zachód (Kozanów)

Wikariusze:

Ks. Piotr Szczypior

Ks. Paweł Jędrzejski

Ks. Kamil Szybowski