Opiekę sprawuje Dekanalny Duszpasterz Młodzieży ks. Piotr Szczypior.

Strona Duszpasterska dla Młodzieży z Dekanatu Wrocław Zachód I Kozanów →


    Wszystkie ogłoszenia znajdują się w archiwum artykułów:

    Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
    — Łk 9,6