„Effatha” to wspólnota gromadząca się wokół słowa Bożego. Spotkanie wspólnoty „Effatha” w każdy poniedziałek o godzinie 19., po wieczornej Mszy św.

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – św. Hieronim.

Początki grupy modlitewno – biblijnej „Effatha”, działającej w parafii na Nowym Dworze, sięgają lat 80-tych XXw. Jej celem jest, zgodnie z zamieszczonymi powyżej słowami św. Hieronima, poznanie Jezusa Chrystusa, Słowa, które stało się Ciałem, pochylając się, w duchu modlitwy, nad kartami Pisma Świętego.

Spotykamy się w miesiącach od września do czerwca w poniedziałki po mszy wieczornej, sprawowanej o g. 18.00. Animatorem grupy jest p. Irena, a opiekunem duchowym ks. Kamil.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania osoby, które kochają Słowo Odwieczne lub w życiu szukają Drogi, Prawdy i Życia! Wszystko na chwałę Bożą!

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.

(Mk 7,31-37)


    Wszystkie ogłoszenia znajdują się w archiwum artykułów: