Mężczyźni św. Józefa – wspólnota modlitewno – formacyjna. Spotkania we wtorek o godz. 19.

Modlitwa do św. Józefa w łaskami słynącej figurze
we Wrocławiu – Nowym Dworze

Wybrany do niezmierzonych planów Bożych Święty Józefie, pełen podziwu uwielbiam Cię dla Twojego zupełnego zjednoczenia z Panem Bogiem.

Spośród wszystkich ludzi Tyś był najbardziej bliski Jezusowi – i tuląc Go do piersi wsłuchany byłeś we wszystkie uderzenia Serca Bożego.

Dla Ciebie nie ma żadnych tajemnic w rzeczach, które odnoszą się do Boga.

Będąc prawdziwym człowiekiem rozumiesz najlepiej ludzkie słabości i biedy, i to ośmiela mnie do serdecznej prośby. Przedkładam ją pełen ufności, bo wiem, że Jezus nie potrafił nigdy odmówić Twojej prośbie.

Więc uproś mi łaskę, bym rozumiał drogi Boże na ziemi i względem mnie.
Bym pracował nad sobą nie dla swego upodobania, lecz mając na względzie rozwijanie darów odebranych od Boga, spokojnie i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami, w czystej intencji, zdając sobie sprawę z tego, że za zmarnowanie talentów i czas stracony muszę zdać sprawę przed Panem.

Dziś obieram Ciebie za szczególnego Patrona i Obrońcę dla mnie i moich najbliższych. Postanawiam sobie mocno czci Cię zawsze i usilnie starać się o Twoją cześć i chwałę.

Bądź przy mnie przez całe moje życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem i zaniedbaniem. Broń mnie przeciwko wszystkim zakusom szatańskim, głównie zaś przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, którą tak bardzo ukochałeś. Broń mnie w życiu i śmierci i zaprowadź do wiecznej Ojczyzny.

AMEN.

  • Mężczyźni Świętego Józefa. Spotkanie otwarte już 17. grudnia 2021
    Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa na kolejnym, otwartym spotkaniu dla mężczyzn, które odbędzie się w piątek  17 grudnia 2021 o 18.30 w kościele pw. Opatrzności Bożej we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 64  we Wrocławiu. Ze względu na istniejące nadal obostrzenia dotyczące ilości uczestników wymagana jest rejestracja udziału na stronie: https://mezczyzniwewroclawiu.pl/swietujemy-12-17-2021. … Dowiedz się więcej

Wszystkie ogłoszenia znajdują się w archiwum artykułów: